FAQs Complain Problems

लुङ्ग्री गाउँपालिका वडा नं. ५, किलाचौर

साबिकको बडाचौर गा.बि.स. को वडा नं ४,५,६,८ र ९ लाई समायोजन गरि हालको लुङ्ग्री गाउँपालिका वडा नं ५ बनाइएको हो।  यस वडामा अधिकांश क्षेत्री, मगर तथा गुरुङ जातिको बसोबास रहेको छ।  यस बाहेक दलित तथा दसनामी समुदायको पनि बसोबास रहेको छ।  यस वडा को वडा कार्यालय किलाचौरमा अवस्थित छ जसको उचाई समुन्द्र सतह देखि ९३१ मि रहेको छ।

 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८  बमोजिम लुङ्ग्री गाउँपालिका वडा नं. ५ को जम्मा जनसंख्या र घरधुरी संख्या

जम्मा घरधुरी संख्या जनसंख्या घरको औसत आकार लिंग अनुपात
महिला पुरुष जम्मा
६९९ १८३४ १४८० ३३१४ ४.७४ ८०.७०
Ward Contact Number: 
9841127944